Tuesday, September 13, 2011

Java - Split Files : By Lines & Sizepackage main.java.concepts;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;

public class FileSplit {


public static void main(String[] args) throws IOException {
FileSplit f = new FileSplit();

String path = "/Users/ashishsharma/Desktop/splitdir/TestSplit";

f.split(path, 300);
}

// split [OPTION] [INPUT [PREFIX]]

// it creates file-parts suffixed by aa ab ac, etc

// split -l 300 /Desktop/mydir/TestSplit.txt TestSplitPart_
// split -b 50M filename part

// to join the files back
// cat xaa xab xac > filenamepublic void split(String filePath, int splitByLines) throws IOException {

File f = new File(filePath);
FileReader fr = new FileReader(f);
BufferedReader br = new BufferedReader(fr);

String NEWLINE = System.getProperty("line.separator");

String line = null;
StringBuilder sb = new StringBuilder();
int lineCount = 0;
int fileCount = 0;
while((line = br.readLine()) != null) {
sb.append(line).append(NEWLINE);
lineCount++;
if(lineCount >= splitByLines) {
write(sb.toString(), filePath + "_" + ++fileCount );

lineCount = 0;
sb = null;
sb = new StringBuilder();
br = null;
br = new BufferedReader(fr);
}
}
}

public void write(String text, String filePath) throws IOException {
File f = new File(filePath);
FileWriter writer = new FileWriter(f);
writer.write(text);
writer.close();
}

}


// with bytes
class FileSplitter {

public static void main(String args[]) throws Exception {
FileInputStream fis = new FileInputStream(args[0]);
int size = 1024;
byte buffer[] = new byte[size];

int count = 0;
while (true) {
int i = fis.read(buffer, 0, size);
if (i == -1)
break;

String filename = args[1] + count;
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(filename);
fos.write(buffer, 0, i);
fos.flush();
fos.close();

++count;
}
}
}

2 comments:


 1. cái gì đó.

  Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nói một cách bâng quơ:
  học kế toán thực hành
  Chung cư imperia garden

  tiếng anh cho người đi làm
  khoá học kế toán excel
  học kế toán tại tphcm
  dịch vụ kế toán trọn gói
  diamond bay resort
  chung cư hoà bình green city
  five star garden
  học kế toán tại hải phòng
  trung tâm kế toán tại hoàng mai

  học kế toán tại bắc giang
  học kế toán tại thanh xuân

  - Nếu ngươi có thể làm cho Chu Tử Hồng tới đây, ta sẽ trả lại bản mệnh tinh huyết cho người.

  Hai mắt Dương Hùng lập tức đỏ lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Một lúc sau, hắn nhỏ giọng nói:

  - Chủ nhân nói có thật không?

  Vương Lâm nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. Dương Hùng không nói tiếng nào, lấy ra một cái ngọc giản, áp vào trán, nói cái gì đó. Sau khi, ngọc giản

  lóe lên vài đạo ánh sáng, Dương Hùng liền tung nó lên trên không, ngọc

  giản liền biến mất.

  Sau khoảng một nén nhang, từ xa có tiếng phi kiếm lướt gió vọng đến.

  Ngay sau đó, một nữ tử có bờ môi chín mọng từ trên cao hạ xuống. Người

  đó chính là Chu Tử Hồng.

  Nàng thu hổi phi kiếm, hơi nhíu mày, đang định mở miệng thì chợt phát

  hiện ra Vương Lâm đang đứng bên cạnh Dương Hùng. Nét mặt nàng lập tức

  ReplyDelete
 2. This worked perfect for me! Thanks

  ReplyDelete